top of page

Policy avseende integritet och personuppgifter
 
Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem
För oss på Fulltofta Gårdsbryggeri AB är det viktigt att du vet att vi värnar om din personliga integritet och att vi behandlar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet
med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbsida fulltoftabryggeri.se samt kontaktar oss på e-post eller
telefon.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Fulltofta Gårdsbryggeri AB org. nr 556971-1533.

Vilken information samlar vi in och varför?
Vi samlar in information från dig som besökare för att kunna erbjuda bra informationstjänster och service främst för våra evenemang (provningar).

 
Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar vår oss via e-post eller telefon så samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att kunna
hantera ditt ärende. Det kan röra sig om uppgifter så som namn, e-postadress och telefonnummer.
 
Med vem delar vi personuppgifterna?
Vi delar inga uppgifter med andra parter.
 

Cookies
Fulltofta Gårdsbryggeri AB använder verktyg från Wix för vår webbutveckling. Cookies används för att kunna ge våra besökare en bra upplevelse när de besöker vår sida samt möjlighet för
oss att få anonym statistik för att förbättra webbplatsen. Cookies är passiva textfiler som lagras på din dator, mobil eller surfplatta för att kunna anpassa vår eShop efter dina val
samt komma ihåg att du har besökt oss tidigare. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss begränsad tid eller till dess att du väljer att ta bort dem manuellt. 
Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare.
Fulltofta Gårdsbryggeri AB använder även cookies från tredje part, Google analytics. Den data som samlas in av dessa cookies används enbart för analys. Respektive tredje part ansvarar
för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. Fulltofta Gårdsbryggeri AB har inte tillgång till de uppgifter som samlas in.
Cookies sparas på din dator, mobil eller surfplatta och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller välja
att radera alla cookies när du stänger webbläsaren i inställningarna på din webbläsare.
 

Säkerheten kring dina personuppgifter
Fulltofta Gårdsbryggeri AB har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet samt att de skyddas mot förlust, missbruk och obehörig
åtkomst. Endast de personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.


Dina Rättigheter
Då vi behandlar information om dig så är det viktigt att du känner till de rättigheter som du har hos oss.

Du har rätt till registerutdrag. Du har rätt att begära en kopia på de personuppgifter som vi har lagrade om dig.
Du har rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt till radering. Du har rätt att radera den information som vi behandlar med ditt samtycke om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. De uppgifter som vi är rättsligt
skyldiga  att behålla, bokföringslagen, kommer vi behålla så länge som detta krävs av oss.
Du har rätt till dataportabilitet. Du har rätt att vi skickar din data till en annan organisation eller att du själv får ut informationen i ett vanligt förekommande format.
Du har rätt att göra invändningar. Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när dina personuppgifter behandlas för att
utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
 Du har rätt att lämna klagomål. Om du anser att Fulltofta Gårdsbryggeri AB har behandlat dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen så kan du komma i kontakt med
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och hitta hur du skall gå tillväga på denna länk: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
 
Uppdateringar
Fulltofta Gårdsbryggeri AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-01-14 

bottom of page